Laminování

AMIGA 36

U verze stroje se spodním nakladačem, jsou archy umisťovány do nakladače podle bočních seřiditelných dorazů, který odebírá archy ze spodní strany stohu pomocí podtlakového kola. Aby bylo zajištěno odebírání vždy jen jednoho archu tento prochází pod mikrometricky seřiditelným dorazem, který se přistavuje na tloušťku zpracovávaného archu . Po odebrání archu ze stohu se tyto dopravují pod vodící kladičky, které zajišťují správné zavedení materiálu do laminovací sekce. U verze stroje s nakládací hlavou, jsou archy nastohovány na automatický nakládací stůl,odkud jsou nakládací hlavou automaticky vkládány do laminovací sekce stroje. Zalaminované archy jsou poté vedeny do rovnacího modulu,pod vestavěný perforátor a následně do trhací sekce,kde dojde k oddělení archů a jejich vyložení do vykládacího stolu. Přesahy a další provozní parametry je možné nastavovat elektronicky během chodu stroje přímo z pracovního dotykového displeje.

Technický popis

  • Max. konstrukční rychlost laminování: 15 m/min – 20m/min s nakládací hlavou
  • Min. rozměr zpracovávaných archů: 20 x 20 cm
  • Max. rozměr zpracovávaných archů: 36 x 70 cm
  • Plošná hmotnost papíru: 115-600 g/m2
  • Tloušťka laminovací fólie: 24-50 μm
  • Typ laminovací fólie: OPP, PET, Nylon
  • Přesnost přesahu archů: ±1 mm